Προσθετική Ουρολογία

Share it:

Η χρήση ειδικών συσκευών και τεχνητών υλικών (π.χ. πλέγματα και ταινίες-slings) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων ονομάζεται προσθετική χειρουργική, στη προκειμένη περίπτωση προσθετική ουρολογία.

Στην Ουρολογία, οι παθήσεις που κυρίως αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο είναι η ακράτεια σε γυναίκες και άνδρες και η στυτική δυσλειτουργία.

Oι συσκευές είναι αποτέλεσμα σημαντικής τεχνολογικής έρευνας και στοχεύουν στο βέλτιστο αποτέλεσμα για τον ασθενή με το μικρότερο ποσοστό επιπλοκών. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην γίνονται μεγάλες τομές, ο πόνος να είναι ελάχιστος και η χρονική διάρκεια της επέμβασης μικρή.

Η ακράτεια προσπαθείας σε γυναίκες και άνδρες μπορεί να αντιμετωπιστεί εξαιρετικά με τη χρήση ταινιών (slings), που τοποθετούνται διαθυροειδικά και αποσκοπούν στο να επαναφέρουν την ουρήθρα σε μια πιο φυσιολογική ανατομική θέση. Η τεχνική είναι περίπου η ίδια σε άνδρες και γυναίκες, η νοσηλεία είναι 2 ημέρες και η επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες περίπου 4-6 εβδομάδες.

Επί ύπαρξης πρόπτωσης οργάνου (κυστεοκήλη, ορθοκήλη), η ενδεικνυόμενη θεραπεία είναι η τοποθέτηση πλέγματος διαθυροειδικά, ώστε να ανορθωθεί και να υποστηριχθεί το έδαφος της ελάσσονας πυέλου. Κι εδώ, η νοσηλεία είναι 2 ημέρες.

Στην περίπτωση της ολικής ακράτειας, συνήθως μετεγχειρητικής αιτιολογίας (πχ. μετά από ριζική προστατεκτομή), ο Ουρολόγος σας μπορεί με τον κατάλληλο έλεγχο να σας θέσει ως υποψήφιο για την τοποθέτηση τεχνητού σφιγκτήρα. Η μέθοδος αυτή δίνει άμεση λύση στο πρόβλημα, χωρίς ιδιαίτερη νοσηρότητα.

Η στυτική δυσλειτουργία που δεν ανταποκρίνεται σε κανένα φαρμακευτικό ή μη χειρισμό, ειδικά σε νέους ασθενείς με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη ή δρεπανοκυτταρική αναιμία, καθώς και σε ασθενείς μετά από ριζική προστατεκτομή, η τοποθέτηση πεικής πρόθεσης αποτελεί την ιδανική λύση.

Οι εν λόγω προθέσεις έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πολύ εύκολη η χρήση τους, να μην επιμολύνονται (γιατί καλύπτονται με αντιβιοτικές επικαλύψεις) και να είναι ανθεκτικές στο χρόνο.

Scroll to Top