Όγκοι Ουροποιητικού

Share it:

Όγκοι ουροποιητικού συστήματος

Οι όγκοι του ουροποιητικού συστήματος περιλαμβάνουν μια πλειάδα μορφών κακοηθών και καλοηθών όγκων.

Οι όγκοι αυτοί μπορούν να αναπτυχθούν στον νεφρό, την ουροφόρο-αποχετευτική οδό (νεφρική πύελος, ουρητήρας, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα), τον προστάτη με τις σπερματοδόχους κύστεις, το πέος και τους όρχεις με τα εξαρτήματά του (επιδιδυμίδα, σπερματικός πόρος). Η συχνότητα, η παθογένεια, η συμπτωματολογία, η διάγνωση, η αντιμετώπιση και η πρόγνωση παρουσιάζουν κοινά, όσο και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εξαιρώντας τον προστάτη, τον οποίο αναπτύσσουμε σε άλλο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε συνοπτικά για όλα τα υπόλοιπα είδη όγκων.

Στον επόμενο πίνακα συνοψίζουμε για όλα τα είδη κάποια βασικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά.

Όγκοι ουροποιητικού συστήματος
ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣΥΧΝΟΤΗΤΑΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΝΕΦΡΟΥ5,8/100000Κάπνισμα, παχυσαρκία, υπέρτασηΝΑΙ
ΠΥΕΛΟΥ-ΟΥΡΗΤΗΡΑ2/100000Κάπνισμα, έκθεση σε αρωματικές αμίνες, Βαλκανική νεφροπάθεια, φαινακετίνηΝΑΙ

ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ

(ο συχνότερος του ουροποιητικού)

27/100000 (άνδρες)

2/100000 (γυναίκες)

Κάπνισμα, έκθεση σε αρωματικές αμίνες (βαφείς, μηχανικοί αεροσκαφών, παράγωγα πετρελαίου κλπ), ακτινοβολία, κυκλοφωσφαμίδη, σχιστοσωμίασηΝΑΙ
ΟΥΡΗΘΡΑΣ0,1/100000Στενώματα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (κονδυλώματα, γονόρροια), ακτινοβολία, διαλείποντες καθετηριασμοί ουρήθραςΟΧΙ
ΠΕΟΥΣ>1/100000Φίμωση, κονδυλώματα, ατροφικός λειχήν, βαλανοποσθίτιδες, κάπνισμα, θεραπεία με σποραλένια-PUVAΟΧΙ
ΟΡΧΕΩΣ3-10/100000Kρυψορχία, σ. Klinefelter, υπογονιμότητα, ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (ΤΙΝ)ΝΑΙ
ΚΟΙΝΑ ΑΙΤΙΑ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ
ΑΝΩΜΑΛΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ
 • ΑΣΠΙΡΙΝΗ-ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ-ΒΑΡΦΑΡΙΝΗ
 • ΗΠΑΡΙΝΗ
 • ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
 • ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΗΞΕΩΣ
ΨΕΥΔΗΣ
 • ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
 • ΦΑΡΜΑΚΑ
 • ΦΛΟΥΤΑΜΙΔΗ
 • ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΙΝΗ
 • ΦΑΙΝΟΘΕΙΑΖΙΝΕΣ
 • ΡΙΦΑΜΠΙΚΙΝΗ
 • ΝΙΤΡΟΦΟΥΡΑΝΤΟΙΝΗ
 • ΠΥΡΙΔΙΝΗ
 • ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ/ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΥΡΩΝ
 • ΥΠΟΤΟΝΑ ΟΥΡΑ
 • ΥΨΗΛΟ pH ΟΥΡΩΝ
 • ΤΕΧΝΗΤΗ (ΑΥΤΟΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ)
 • ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
 • ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΜΕ SERRATIA MARCESCENS
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ
 • ΛΟΙΜΩΞΗ
  • ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ
  • ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ
  • ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗ (ΒΙΛΑΡΖΙΑΣΗ)
 • ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ
 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
  • ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ
  • ΝΕΦΡΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ
  • ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΙ
 • ΛΙΘΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
 • ΤΡΑΥΜΑ
 • ΝΕΚΡΩΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΘΗΛΩΝ
 • ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ
 • ΑΡΤΡΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΑ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ
 • IGA ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ
 • ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
 • ΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ
 • ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ
 • ΑΓΓΕΙIΤΙΔΑ (Π.Χ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ)
Scroll to Top