Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

Share it:

Ριζική – Μερική νεφρεκτομή

 

Ο καρκίνος του νεφρού είναι σχετικά ανθεκτική νόσος σε θεραπείες όπως η ακτινοβολία και η χημειοθεραπεία.

Ως αποτέλεσμα, ο χρυσός κανόνας στη θεραπεία για τον εντοπισμένο καρκίνο του νεφρού είναι η χειρουργική επέμβαση. Χειρουργική επέμβαση νεφρών δυστυχώς ακόμα γίνεται παραδοσιακά με ανοικτή προσέγγιση, η οποία απαιτεί μια μεγάλη τομή και παρά το γεγονός ότι πλέον παγκοσμίως οι επεμβάσεις για τον καρκίνο του νεφρού πρέπει να γίνονται με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο.

Η συμβατική λαπαροσκοπική επέμβαση, είναι λιγότερο επεμβατική, αλλά περιορίζει την ακρίβεια του γιατρού, την οπτική ικανότητα και την ευελιξία στις κινήσεις του, ειδικά σε επεμβάσεις που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα.

Η da Vinci χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του νεφρού μεταφέρει τις καλύτερες τεχνικές της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης και τις εφαρμόζει σε ρομποτικά υποβοηθούμενη, ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση.

Η ακρίβεια, η όραση και ο απόλυτος έλεγχος του da Vinci Surgical System επιτρέπει στον χειρουργό να παρέχει μια την πιο ελάχιστα επεμβατική θεραπεία για τον καρκίνο του νεφρού, διασώζοντας τον νεφρό σας, αφαιρώντας μόνο τον όγκο και όχι ολόκληρο τον νεφρό, εκτελώντας δηλαδή μερική νεφρεκτομή. Η διατήρηση των νεφρών μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή μελλοντικής νεφρικής νόσου ή ακόμη και της αιμοκάθαρσης.


Χρήση εξελιγμένων πρωτοκόλλων σχεδιασμού της μερικής νεφρεκτομής με 3D ανασύσταση  της μαγνητικής τομογραφίας, αλλά και χρήση ρομποτικού υπερήχου, με τον οποίο εξασφαλίζεται η πλήρης αφαίρεση του όγκου, έχουν αναδείξει τη ρομποτική μερική νεφρεκτομή στην καλύτερη διαθέσιμη θεραπεία. 


Η ρομποτική μερική νεφρεκτομή είναι η gold standard επιλογή θεραπείας για τους όγκους του νεφρού.


Γιατί η ρομποτική μερική νεφρεκτομή είναι:

  • Καλύτερη σε απώλεια αίματος, ποσοστό μεταγγίσεων, παραμονή στο νοσοκομείο, ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών.
  • Καλύτερη διατήρηση της μετεγχειρητικής νεφρικής λειτουργίας.
  • Καλύτερη της συμβατικής λαπαροσκοπικής προσέγγισης σε χρόνο εφαρμογής ισχαιμίας (λόγω αποκλεισμού της ροής αίματος στο νεφρό, αναγκαία συνήθως κατά τη διάρκεια της επέμβασης), με αποτέλεσμα μικρότερη προκληθείσα βλάβη στον φυσιολογικό εναπομείναντα νεφρό, μικρότερο ποσοστό μετατροπής της επέμβασης σε ανοικτή.
Scroll to Top