Καρκίνος όρχεων

Share it:

Καρκίνος Όρχεων

Η συνήθης εμφάνιση είναι ανώδυνη μονόπλευρη οσχεϊκή διόγκωση. 20% των ασθενών έχουν ιστορικό οσχεϊκού τραύματος, το οποίο μπορεί να συγκαλύψει την αρχική διάγνωση. Η παρουσίαση στον ιατρό συχνά καθυστερείται από τον ασθενή και αυτό επηρεάζει την πρόγνωση. Τα συμπτώματα από τις μεταστάσεις είναι σπάνια, αλλά γυναικομαστία εμφανίζεται στο 2%. Η εξέταση του οσχέου αποκαλύπτει μάζα στο σώμα του όρχεως, αν και δευτεροπαθής υδροκήλη μπορεί να καθιστά τον όρχι αψηλάφητο. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με υπέρηχο οσχέου, το οποίο δείχνει μάζα στο σώμα του όρχεος.

Οι καρκινικοί δείκτες (a-FP, hCG, LDH) μπορεί να βοηθήσουν στην διάγνωση και είναι βασικό να εξετάζονται πριν την εκτέλεση ορχεκτομής, αλλά είναι πιο χρήσιμοι για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία και για τον αν οι ασθενείς ανήκουν σε καλή, ενδιάμεση ή κακή προγνωστική ομάδα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η θεραπεία είναι η ριζική ορχεκτομή. Ακόμα και αν μεταστάσεις είναι παρούσες, ο όρχις πρέπει να αφαιρείται γιατί ο πρωτοπαθής όγκος δεν ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην χημειοθεραπεία.

Τοποθέτηση και κρυοσυντήρηση σπέρματος σε ειδικές τράπεζες προσφέρεται σε όλους τους ασθενείς και τεχνητό πρόθεμα όρχεος μπορεί να εισαχθεί κατά την διάρκεια του χειρουργείου.

Υπάρχουν ακόμα διάφορες συζητήσεις για την ανάγκη βιοψίας στον αντίπλευρο όρχι για τον αποκλεισμό καρκινώματος in situ.

Ο ορχικός καρκίνος αποτελεί την πιο κοινή κακοήθεια των αντρών ηλικίας μεταξύ 15 και 39 ετών αλλά αποτελεί μόνο το 1-2% όλων των αντρικών καρκίνων.

Οι κύριοι ιστολογικοί τύποι είναι τα σεμινώματα και τα μη σεμινώματα.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Από την στιγμή που ο ιστολογικός τύπος επιβεβαιώνεται, ο ασθενής πρέπει να σταδιοποιηθεί με την χρήση αξονικής τομογραφίας της κοιλίας και του θώρακα.

Η θεραπεία εκλογής για σταδίου I σεμινωματώδεις αρχέγονους βλαστικούς όγκους είναι η χαμηλή δόση ακτινοβολίας στους παραορτικούς λεμφαδένες, που έχει ως αποτέλεσμα την ίαση σε ποσοστά περίπου 100%. Υψηλότερα στάδια θεραπεύονται με χημειοθεραπεία.

Για το στάδιο I μη σεμινωματωδών όγκων αρχέγονων βλαστικών κυττάρων, η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται γιατί υπάρχει ένα ποσοστό της τάξεως του 28% υποτροπής χωρίς την επικουρική θεραπεία. Υψηλότερα στάδια αντιμετωπίζονται με χημειοθεραπεία.

Η αγωγή της χημειοθεραπείας ποικίλλει αλλά συνήθως περιλαμβάνει πολλαπλά φάρμακα (π.χ. μπλεομυκίνη, ετοποσίδη, καρβοπλατίνα) που χορηγούνται σε κύκλους με 3 εβδομαδιαία μεσοδιαστήματα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Ο καρκίνος στους όρχεις είναι μια νόσος που έχει εξαιρετική πρόγνωση και επιβίωση, εφόσον αντιμετωπιστεί άμεσα και με τον κατάλληλο τρόπο.

Η νόσος σταδίου I μπορεί συνήθως να ιαθεί σε όλους τους ασθενείς. Σε υψηλότερου σταδίου νόσο, πλήρης ύφεση εμφανίζεται στο 80-90% των ασθενών.

Σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται και στο 10% που υποτροπιάζει μετά την χημειοθεραπεία, δεύτερης γραμμής χημειοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί (με αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών ή με περιφερική μετάγγιση αρχέγονων, stem-cell κυττάρων όταν χρειασθεί), αλλά τέτοιοι ασθενείς συνήθως υφίστανται ριζική οπισθοπεριτοναϊκή εκτομή των λεμφαδένων.

Ο οπισθοπεριτοναικός λεμφαδενικός καθαρισμός γίνεται και με ρομποτική μέθοδο με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Scroll to Top