Υπερπλασία Προστάτη

Share it:

HoLEP

Οριστική θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη.
H πιο εξελιγμένη, ελάχιστα επεμβατική μέθοδος θεραπείας της καλοήθους υπερπλασίας που υπάρχει σήμερα.

REZUM

H νεότερη, επαναστατική θεραπεία για την καλοήθη υπερπλασία προστάτη.

To Rezum είναι η νεότερη και πιο επαναστατική θεραπεία για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη και παράλληλα η λιγότερο επεμβατική χειρουργική μέθοδος που υπάρχει.

Καλοήθης υπερπλασία προστάτη – Τι είναι;

Ο όρος καλοήθης υπερπλασία προστάτη (ΚΥΠ) αναφέρεται στην διόγκωση του αδένα αυτού που βρίσκεται ανατομικά κάτω από τον αυχένα της ουροδόχου κύστεως, η οποία γίνεται όλο και πιο συχνή και εμφανής με την αύξηση της ηλικίας. Πρόκειται για μια από τις πιο συχνές ασθένειες που επηρεάζουν άνδρες μέσης και τρίτης ηλικίας.

Η καλοήθης υπερπλασία προστάτη συνήθως αναγνωρίζεται κλινικά με δακτυλική εξέταση από το ορθό. Η καλοήθης υπερπλασία δεν είναι παρούσα σε άνδρες κάτω των 30 ετών, αλλά η προστατική αύξηση εξαιτίας καλοήθους υπερπλασίας γίνεται έκδηλη στην τέταρτη δεκαετία. Στην ηλικία των 85 ετών, το 90% των ανδρών θα έχει αποδείξεις μικροσκοπικής υπερπλασίας προστάτη.

Ο ρυθμός της προστατικής αύξησης είναι περίπου 2% όγκου ανά χρόνο σε άνδρες μεταξύ 55 και 75 ετών. Παράγοντες φυλετικοί και περιβαλλοντικοί έχουν σημαντική επίδραση στο ρυθμό αύξησης.

Ο ρυθμός της προστατικής αύξησης είναι περίπου 2% όγκου ανά χρόνο σε άνδρες μεταξύ 55 και 75 ετών. Παράγοντες φυλετικοί και περιβαλλοντικοί έχουν σημαντική επίδραση στο ρυθμό αύξησης.

Συνιστώμενες εξετάσεις της ΚΥΠ είναι:

 1. Ιατρικό ιστορικό
 2. Ερωτηματολόγιο-δείκτης συμπτωμάτων (IPSS) και ποιότητας ζωής (QoL)
 3. Φυσική εξέταση και νευρολογική εξέταση
 4. Δακτυλική εξέταση προστάτου (ΔEΠ)
 5. Γενική ούρων
 6. Προσδιορισμός PSA
 7. Αξιολόγηση νεφρικής λειτουργίας (κρεατινίνη, ουρία)
 8. Ουροροομετρία και υπολειπόμενος όγκος ούρων

Επίσης, ένα υπερηχογράφημα νεφρών, κύστεως, προστάτη θα βοηθήσει σημαντικά στη διερεύνηση της ΚΥΠ. Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις που καθορίζει ο Ουρολόγος μπορεί να χρειαστεί ουροδυναμικός έλεγχος και ουρηθροκυστεοσκόπηση για την βέλτιστη δυνατή εκτίμηση της κατάστασης της ουρήθρας.

Ποιες χειρουργικές μέθοδοι προτείνονται σήμερα για αντιμετώπιση;

Οι χειρουργικές μέθοδοι που ακολουθούνται σήμερα είναι:

 • H διουρηθρική προστατεκτομή (ενδοσκοπική με τη χρήση TURiS, GreenLight Laser)
 • Η διουρηθρική εκπυρήνιση του προστατικού αδενώματος
 • Η διακυστική προστατεκτομή (ανοικτή επέμβαση)
 • Η ρομποτικά υποβοηθούμενη αφαίρεση του αδενώματος

Η επέμβαση επιλογής σήμερα είναι η διουρηθρική προστατεκτομή και η διουρηθρική εξάχνωση με τη χρήση του συστήματος TURiS (διπολική με τη χρήση φυσιολογικού ορού). Η νοσηλεία κρατά 1-2 ημέρες και ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο χωρίς καθετήρα και χωρίς τομές. Σε ασθενείς με μικρό μέγεθος προστάτη, υπάρχει η δυνατότητα της διουρηθρικής σχάσης του προστάτη (TUIP), η οποία διατηρεί τη δυνατότητα εκσπερμάτισης. Σε πολύ μεγάλους προστάτες, διενεργείται πλεόν η εκπυρήνιση με τη χρήση του Holmium laser (HoLEP), με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Σε ποιες περιπτώσεις προτείνεται η επέμβαση για την υπερπλασία προστάτη;

 

Aπόλυτες ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση της ΚΥΠ είναι:

 1. Αποφρακτική ουροπάθεια-Διάταση των νεφρών
 2. Επίσχεση ούρων
 3. Υποτροπιάζουσα αιματουρία
 4. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 5. Λιθίαση κύστεως
 6. Εκκολπώματα κύστεως, ουρολοιμώξεις
 7. Αυξημένο υπόλειμμα ούρησης (>150-200 cc)

Η ανατομική θέση του προστάτη φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Ποια είναι τα συμπτώματα της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη;

Πόσο συχνή είναι η επέμβαση σε περίπτωση καλοήθειας του προστάτη;

Η πιθανότητα να χρειαστεί επέμβαση ένας άνδρας με υπερπλασία του προστάτη είναι μεγαλύτερη με την πάροδο του χρόνου. Οι άνδρες άνω των 60 ετών με διογκωμένο αδένα και αποφρακτικά συμπτώματα έχουν πιθανότητα 39% να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση κατά την διάρκεια της ζωής τους.

Γενικώς, πέρα από τις ανωτέρω απόλυτες ενδείξεις, σημαντικό ρόλο για την απόφαση του χειρουργείου παίζει ο ίδιος ο ασθενής, ο οποίος πρέπει να καθορίσει στον γιατρό του την ποιότητα της ούρησης του μέσα στην καθημερινή του ζωή και το κατά πόσο αυτή τον ικανοποιεί. Το χειρουργείο του προστάτη μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής ενός ασθενούς με υπερπλασία, διευκολύνοντας την καθημερινότητά του.

Scroll to Top