Ανοικτή Χειρουργική

Share it:

Η παραδοσιακή ανοικτή χειρουργική παραμένει ως προσέγγιση επιλογής σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμα κι αν η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αρχίζει να την αντικαθιστά.

Ορισμένοι ασθενείς δεν είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για λαπαροσκοπική ή ρομποτική τεχνική εξαιτίας σοβαρών καρδιοαναπνευστικών προβλημάτων, προηγούμενων κοιλιακών επεμβάσεων και άλλων χαρακτηριστικών που θα εκτιμήσει ο χειρουργός σας.

Επιπροσθέτως, σε ειδικές περιπτώσεις, όπου η ανατομία του ασθενούς παρουσιάζει ιδιαίτερες παραλλαγές (π.χ πολύ μεγάλοι όγκοι νεφρού, εκτεταμένη κακοήθης νόσος της πυέλου κλπ.) δεν επιτρέπεται η εφαρμογή των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών με ασφάλεια.

Συνεπώς, ο χειρουργός σας οφείλει να σας προτείνει και την ανοικτή μέθοδο, μια και ως ασθενής έχετε την δυνατότητα της επιλογής, εφόσον συμφωνεί και ο ιατρός σας.

Βεβαίως, η ανοικτή χειρουργική συνοδεύεται από τα γνωστά μειονεκτήματα της μεγαλύτερης τομής, των τραυματικών και αιματηρών χειρισμών, της μεγαλύτερης ανάγκης για αναλγητικά φάρμακα και μεταγγίσεις.

Scroll to Top