• Διεύθυνση Ιατρείου:
    Λ.Κηφισίας 39 - Αμπελόκηποι
  • Τηλέφωνο:
    +30.211.0121745
  • Ρομποτική χειρουργική

  • Ηλεκτρονική Φόρμα Ραντεβού