Όγκοι Ουροποιητικού

Share it:

Όγκοι του ουροποιογεννητικού συστήματος

Οι όγκοι του ουροποιογεννητικού συστήματος περιλαμβάνουν μια πλειάδα μορφών κακοηθών και καλοηθών όγκων.

Οι όγκοι αυτοί μπορούν να αναπτυχθούν στον νεφρό, την ουροφόρο-αποχετευτική οδό (νεφρική πύελος, ουρητήρας, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα), τον προστάτη με τις σπερματοδόχους κύστεις, το πέος και τους όρχεις με τα εξαρτήματά του (επιδιδυμίδα, σπερματικός πόρος). Η συχνότητα, η παθογένεια, η συμπτωματολογία, η διάγνωση, η αντιμετώπιση και η πρόγνωση παρουσιάζουν κοινά, όσο και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εξαιρώντας τον προστάτη, τον οποίο αναπτύσσουμε σε άλλο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε συνοπτικά για όλα τα υπόλοιπα είδη όγκων.

Στον επόμενο πίνακα συνοψίζουμε για όλα τα είδη κάποια βασικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΝΕΦΡΟΥ 5,8/100000 Κάπνισμα, παχυσαρκία, υπέρταση ΝΑΙ
ΠΥΕΛΟΥ-ΟΥΡΗΤΗΡΑ 2/100000 Κάπνισμα, έκθεση σε αρωματικές αμίνες, Βαλκανική νεφροπάθεια, φαινακετίνη ΝΑΙ
ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ (ο συχνότερος του ουροποιητικού) 27/100000 (άνδρες) 2/100000 (γυναίκες) Κάπνισμα, έκθεση σε αρωματικές αμίνες (βαφείς, μηχανικοί αεροσκαφών, παράγωγα πετρελαίου κλπ), ακτινοβολία, κυκλοφωσφαμίδη, σχιστοσωμίαση ΝΑΙ
ΟΥΡΗΘΡΑΣ 0,1/100000 Στενώματα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (κονδυλώματα, γονόρροια), ακτινοβολία, διαλείποντες καθετηριασμοί ουρήθρας ΟΧΙ
ΠΕΟΥΣ >1/100000 Φίμωση, κονδυλώματα, ατροφικός λειχήν, βαλανοποσθίτιδες, κάπνισμα, θεραπεία με σποραλένια-PUVA ΟΧΙ
ΟΡΧΕΩΣ 3-10/100000 Kρυψορχία, σ. Klinefelter, υπογονιμότητα, ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (ΤΙΝ) ΝΑΙ
ΚΟΙΝΑ ΑΙΤΙΑ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ
ΑΝΩΜΑΛΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ
 • ΑΣΠΙΡΙΝΗ-ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ-ΒΑΡΦΑΡΙΝΗ
 • ΗΠΑΡΙΝΗ
 • ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
 • ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΗΞΕΩΣ
ΨΕΥΔΗΣ
 • ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
 • ΦΑΡΜΑΚΑ
 • ΦΛΟΥΤΑΜΙΔΗ
 • ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΙΝΗ
 • ΦΑΙΝΟΘΕΙΑΖΙΝΕΣ
 • ΡΙΦΑΜΠΙΚΙΝΗ
 • ΝΙΤΡΟΦΟΥΡΑΝΤΟΙΝΗ
 • ΠΥΡΙΔΙΝΗ
 • ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ/ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΥΡΩΝ
 • ΥΠΟΤΟΝΑ ΟΥΡΑ
 • ΥΨΗΛΟ pH ΟΥΡΩΝ
 • ΤΕΧΝΗΤΗ (ΑΥΤΟΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ)
 • ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
 • ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΜΕ SERRATIA MARCESCENS
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ
 • ΛΟΙΜΩΞΗ
  • ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ
  • ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ
  • ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΙΑΣΗ (ΒΙΛΑΡΖΙΑΣΗ)
 • ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ
 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
  • ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ
  • ΝΕΦΡΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ
  • ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΙ
 • ΛΙΘΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
 • ΤΡΑΥΜΑ
 • ΝΕΚΡΩΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΘΗΛΩΝ
 • ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ
 • ΑΡΤΡΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΑ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ
 • IGA ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ
 • ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
 • ΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ
 • ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ
 • ΑΓΓΕΙIΤΙΔΑ (Π.Χ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ)
Scroll to Top