• Διεύθυνση Ιατρείου:
  Λ.Κηφισίας 39 - Αμπελόκηποι
 • Τηλέφωνο:
  +30.211.0121745

Καλοήθης υπερπλασία προστάτη

Ο όρος καλοήθης υπερπλασία προστάτη αναφέρεται στην διόγκωση του αδένα αυτού που βρίσκεται ανατομικά κάτω από τον αυχένα της ουροδόχου κύστεως, η οποία γίνεται όλο και πιο συχνή και εμφανής με την αύξηση της ηλικίας.

Η καλοήθης υπερπλασία προστάτη συνήθως αναγνωρίζεται κλινικά με δακτυλική εξέταση από το ορθό. Η καλοήθης υπερπλασία δεν είναι παρούσα σε άνδρες κάτω των 30 ετών, αλλά η προστατική αύξηση εξαιτίας καλοήθους υπερπλασίας γίνεται έκδηλη στην τέταρτη δεκαετία. Στην ηλικία των 85 ετών, το 90% των ανδρών θα έχει αποδείξεις μικροσκοπικής υπερπλασίας προστάτη.

Ο ρυθμός της προστατικής αύξησης είναι περίπου 2% όγκου ανά χρόνο σε άνδρες μεταξύ 55 και 75 ετών. Παράγοντες φυλετικοί και περιβαλλοντικοί έχουν σημαντική επίδραση στο ρυθμό αύξησης.

Συνιστώμενες εξετάσεις της ΚΥΠ είναι:

 1. Ιατρικό ιστορικό
 2. Ερωτηματολόγιο-δείκτης συμπτωμάτων (IPSS) και ποιότητας ζωής (QoL)
 3. Φυσική εξέταση και νευρολογική εξέταση
 4. Δακτυλική εξέταση προστάτου (ΔEΠ)
 5. Γενική ούρων
 6. Προσδιορισμός PSA
 7. Αξιολόγηση νεφρικής λειτουργίας (κρεατινίνη, ουρία)
 8. Ουροροομετρία και υπολειπόμενος όγκος ούρων

Επίσης, ένα υπερηχογράφημα νεφρών, κύστεως, προστάτη θα βοηθήσει σημαντικά στη διερεύνηση της ΚΥΠ. Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις που καθορίζει ο Ουρολόγος μπορεί να χρειαστεί ουροδυναμικός έλεγχος και ουρηθροκυστεοσκόπηση.

Aπόλυτες ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση της ΚΥΠ είναι:

 1. Αποφρακτική ουροπάθεια-Διάταση των νεφρών
 2. Επίσχεση ούρων
 3. Υποτροπιάζουσα αιματουρία
 4. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 5. Λιθίαση κύστεως
 6. Εκκολπώματα κύστεως, ουρολοιμώξεις
 7. Αυξημένο υπόλειμμα ούρησης (>150-200 cc)

Η ανατομική θέση του προστάτη φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Οι άνδρες ηλικίας 60 ετών και άνω με διογκωμένο αδένα και αποφρακτικά συμπτώματα έχουν πιθανότητα 39% να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση κατά την διάρκεια της ζωής τους.

Γενικώς, πέρα από τις ανωτέρω απόλυτες ενδείξεις, σημαντικό ρόλο για την απόφαση του χειρουργείου παίζει ο ίδιος ο ασθενής, ο οποίος πρέπει να καθορίσει στον γιατρό του την ποιότητα της ούρησης του μέσα στην καθημερινή του ζωή και το κάτα πόσο αυτή τον ικανοποιεί.

Πριν από το χειρουργείο, ένας ασθενής μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά και με φαρμακευτική αγωγή.

Οι χειρουργικές μέθοδοι που ακολουθούνται σήμερα είναι:

 • H διουρηθρική προστατεκτομή (ενδοσκοπική με τη χρήση TURiS, GreenLight Laser)
 • Η διακυστική προστατεκτομή (ανοικτή επέμβαση)
 • Η ρομποτικά υποβοηθούμενη αφαίρεση του αδενώματος

Η επέμβαση επιλογής σήμερα είναι η διουρηθρική προστατεκτομή με τη χρήση του συστήματος TURiS (διπολική με τη χρήση φυσιολογικού ορού). Η νοσηλεία κρατά 2 ημέρες και ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο χωρίς καθετήρα και χωρίς τομές.